اسپانیا

۶,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست

جغرافیای اسپانیا……………………….. ۱

مردم اسپانیا…………………………… ۲

دولت اسپانیا…………………………… ۴

اقتصاد اسپانیا…………………………. ۵

ویزا………………………………….. ۷

فرودگاهها……………………………… ۷

کتابخانه ها……………………………. ۸

کلیسا…………………………………. ۸

مشاهیر اسپانیا…………………………. ۸

ارکستر………………………………… ۹

دانشگاههای اسپانیا……………………… ۹

آثار باستانی موجود در شهرهای اسپانیا……… ۹

مادرید………………………… ۹

بارسلونا………………………. ۱۰

سویلیا………………………… ۱۱

تولدو…………………………. ۱۱

گرانادا……………………….. ۱۱

سان سباستین……………………. ۱۱

والنسیا……………………….. ۱۲

روندا…………………………. ۱۲

سایر شهرها…………………….. ۱۲

صنعت گردشگری اسپانیا……………………. ۱۳

تاریخچه صنعت گردشگری اسپانیا…….. ۱۳

ساختار صنعت گردشگری……………. ۱۵

وزارت صنایع، گردشگری و تجارت……. ۱۵

اداره گردشگری و تجارت………….. ۱۶

سازمانهای متولی صنعت گردشگری……. ۱۹

انستیتو گردشگری اسپانیا (Tourspania)…. 19

شرکت پارادورز…………………. ۲۰

سیاستهای صنعت گردشگری………….. ۲۱

برنامه های توسعه گردشگری اسپانیا… ۲۳

برنامه جامع برای کیفیت در گردشگری اسپانیا ۲۵

بازاریابی گردشگری در اسپانیا……. ۲۸

اقتصاد گردشگری اسپانیا…………. ۲۹

هزینه گردشگری در بودجه…………. ۳۴

بررسی تورهای پیکج و عادی……….. ۳۴

مرور

هنوز مروری وجود ندارد