اثر نمره و تاب بر استحکام کششی ومقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اثر نمره و تاب بر استحکام کششی ومقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

اثر نمره و تاب بر استحکام کششی ومقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

اثر نمره و تاب بر استحکام کششی ومقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

 

اثر نمره و تاب بر استحکام کششی ومقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

اثر نمره و تاب بر استحکام کششی ومقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

مرور

هنوز مروری وجود ندارد