اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

 

اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

اثر مواد اولیه بر نپ و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

مرور

هنوز مروری وجود ندارد