«آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الکترونیکی»

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

این مقاله به معرفی برخی از کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی کتابخانه‌ها از جمله «کنسیران» و «آیفل» و نقش آنها در تأمین بهینه منابع الکترونیکی برای کتابخانه‌ها می‌پردازد. 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد