برگزیدگان پایان نامه سال دانشجویی ۱۳۹۵ تقدیر شدند

برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و رئیس جهاد دانشگاهی معرفی شدند.

به گزارش خبرگذاری مهر نیوز در این دوره از جشنواره پایان نامه سال دانشجویی ۴۲۲ اثر معرفی شد که پس از چهار مرحله داوری ۲۷ اثر برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

از مجموع شرکت کنندگان در این جشنواره ۸۶ درصد آثار ارسالی از سوی دانشجویان دانشگاه های دولتی و ۱۴ درصد از سوی دانشجویان دانشگاه آزاد ارائه شده بود.

همچنین ۸۰ درصد آثار مربوط به مقطع کارشناسی ارشد، ۱۹ درصد مربوط به مقطع دکتری و یک درصد در مقطع کارشناسی بود.

شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی ویژه دانشجویان علوم انسانی و هنر و معماری بود.