پروژه کارآفرینی تولید مایعات شوینده

مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که برای شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند.
این مایعات دسته بندی های گوناگونی دارند. در یک دسته بندی کلی میتوان این مایعات را به دو گروه
شوینده های صنعتی و غیر صنعتی تقسیم کرد. در این گزارش صابون مایع بررسی شده است. کد آیسیک
این محصول ۲۴۲۴۱۱۲۴ می باشد.
تاریخ آشنایی با صابون به ۲۳۰۰۰ سال پیش بر م یگردد. در بعضی از مدارک تاریخی ساخت صابون
را به سومری های قومی که آنزمان در مکان فعلی ایران و عراق زندگی می کردند مرتبط می دانند.
قوم سلت یکی از اقوام باستانی اروپا است که صابون را از چربی حیوانات و خاکستر گیاهان
می ساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت. آنها این محصول را
از آن مشتق شده است. SOAP نامیدند و کلمه (SAIPO)
تا قرن دوم میلادی، اهمیت صابون در شستشو و تمیز کردن شناخته نشده بود و پزشک یونانی
جالینوس در ( ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلادی) متذکر شد که صابون برای تمیز کردن ماده مناسبی است.
در سال ۸۰۰ میلادی جابربن حیان (پدر علم شیمیایی) در نوشته های خود از صابون به عنوان
وسیله ای برای شستشو و پاکیزگی نام برده است.
در قرون وسطی، مرکز تولید صابون در اروپا، شهر مارسی گزارش شده است که البته بعدها در
شهرهای ونیز و جنوا تولید شده است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد