پروژه کارآفرینی تأسیس شرکت نوید مهاجر

مقدمه :
یکی از پیامدهای مهم تحولات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ۲۰ سال گذشته در ایران عدم کنترل رشد جمعیت بوده است .
به گونه ای که نرخ رشد جمعیت در کشور طی سال های ( ۱۳۶۷-۱۳۵۸ ) ، بدون شک از بالاترین درصد نرخ دهه ‌اخیر برخوردار بوده است . این موضوع باعث شده که مسائل جمعیت و عرضه نیروی کار و بیکاری ، به عنوانم مشکلات جدی جامعه ما در زمان کنونی و دهه های آینده مطرح گردد . بر اساس آمار های ارائه شده در مرکز ایران گروه های سنی ( ۱۹-۱۵ و ۲۴-۲۰ ) در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۴/۱۷ میلیون نفر می شود و کشور با یک منبع عظیم انسانی روبرو خواهد شد که همه می تواند مشکلاتی را از نظر اجتماعی بوجود آورد و هم می تواند پایه ای برای جهش های اقتصادی اجتماعی تلقی شود .
به عقیده برخی کارشناسان ، جامعه هزینه های زیادی را برای آموزش جوانمالن انجام داده است بنابراین با ایجاد فرصت های شغلی و آموزش های تکمیلی باید از این منابع انسانی عظیم در جهت  تحرک و رشد اقتصادی استفاده کنیم و از هدر رفتن این نیروها جلوگیری شود . زیرا بر اساس آمار های موجود نرخ بیکاری به علت تاخیر فاز رشد نرخ اشتغال در مقایسه با نرخ رشد عرضه نیروی کار متبا افزایش یافته و از ۸/۹ در صد در سال ۱۳۷۹ به ۳۹/۱۰ در پایان سال ۱۳۸۲ خواهد رسید

مرور

هنوز مروری وجود ندارد