پروزه کارآفرینی تولید کفپوش پی وی سی

مقدمه

از زمانی که بشر بصورت اجتماعی شروع به زندگی و ساختن شهرها نمود و شهرنشینی بوجود آمد وسایل راحتی نیز مورد توجه قرار گرفتند. یکی از این وسایل کف پوشها و زیراندازها بودند که به مرور زمان تغییرات زیادی در آنها به وجود آمده است.

کف پوش های اولیه از پوست حیوانات شاخه ها و ساقه های گیاهان و حصیرها بوده اند. که در این اواخر نمدها و بافته های پشمی انواع گلیم و فرش ها نیز به عنوان کف پوش مورد استفاده قرار می گیرند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد