پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

 

هدف : تعیین میزان منطقی بودن رفتار سازمان.

منبع این پرسشنامه :

John W. Newstrom, Keith Davis, “Organizational Behavior” Eleventh Edition, McGraw- Hill, 2002.

 

نحوه تکمیل : میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از جملات زیر مشخص کنید، آنگاه امتیاز کلی خود را با امتیازهای ارائه شده مقایسه کنید.

امتیازدهی:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کرده و در اینجا بنویسید: ……………..

–         امتیاز بین ۳۸ تا ۵۰: سازمان با رفتار بسیار منطقی.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد