پرسشنامه بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند

۳,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه:

هدف: بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند.

منبع این پرسشنامه:

Yahya  Melhem,  “The  antecedents  of  customer-  contact  employees  empowerment”,  Employees  Relations,   Vol. 26, No. 1. 2004, pp. 72- 93.

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد