پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

 

هدف :بررسی ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه.

منبع این پرسشنامه :

Barbara Senior, “Team performance: using repertory grid technique to gain a review from the inside”, Journal of Managerial Psychology , Vol. 11, No. 3, 1996, pp. 26-32.

نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر بخش از پرسشنامه زیر بیان کنید.

۱= کاملاً موافقم                   ۲= موافقم                       ۳= نه موافقم نه مخالفم

 

۴= مخالفم                         ۵= کاملاً مخالفم

امتیازدهی و تفسیر نتایج :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم و نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد