تستر حافظه FLASH و EEPROM و SRAM با استفاده از میکرو کنترلر AVR

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

حافظه های ATMagUlb, AVR

این بخش تفاوت میان حافظه های دو، ATmegulb را توصیف
می کند در ساختار AVR  دو فضای حافظه ای، فضای حافظه ای برنامه تولیست وفضای حافظه ای اولیه وجود دارد در مجموع ATMega16  یکEEPROM برای نگهداری اطلاعات حافظه ای دارد همه فضاهای این حافظه به صورت خطی ومنظم
می باشد.

سیستم REprogrammabl  حافظه فلش در برنامه نویسی حافظه

ATMega16  شامل ۱۶ کیلو بایت تک تراشه ای در سیستم وقابلیت برنامه ریزی مجدد حافظه فلش برای نگه داری برنامه است در زمانی که طول بایت حافظه های avr16 یا۳۲ بیت بوده حافظه فلش دار برای avr    ۱۶*k5 شناخته شده است برای جلوگیری از اسیب نرم افزار حافظه فلش به دو بخش تقسیم می کنیم بخش راه اندازی وبخش برنامه نویس.

حافظه فلش قابلیت۱۰۰۰۰ یا نوشتن وپاک کردن می باشد پروگرم کانتر ATM mega16  دارای طول ۱۳ بیت می باشد که قابلیت آدرس دهی ۸ کیلو بایت را دارد کار قسمت راه اندازی برنامه قفل وراه اندازی برایحالت نرم افزار در اجر ا وحمایت از بار گذاری در هنگام راه اندازی (نوشتاری- خواندنی) است که در فصل بعد بعد به آن اشاره شده است.که شامل توصیف اجزای سری اطلاعات فلش که در پینهایspi ودر ارتباط با JTAK می باشد.

مقادیر ثابت می توانند در آدرس های حافظه برنامه قرار گیرند MP که در شکل زیر نشان داده شده است.

نمودار زمانی برای ساختار وخروجی ها در نمودار خروجی وزمانی موجود شده است.

$ ۰۰۰

Boot
Flash Section

$ ۱FFF

Application
Flash Section

 

 

حافظه داده  SRAM :

 

شکل زیر نشان می دهد که SRAM  و ATMEGA  چگونه برنامه نویس می شود خانه ها حافظه پایین  نمایش می دهد که فایلها در حافظه SRAM داخلی وحافظهI/o ثبت شده است. اولین برنامه در آدرس ۹۶ آدرس دهی می کند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد